top of page

REKLAMACE

REKLAMACE

Reklamaci je možné ohlásit na e-mailu transmodalequine@gmail.com Tento e-mail bude používán i pro další komunikaci s kupujícím o průběhu reklamace.

Reklamované zboží zašle kupující na adresu: Transmodal Equine s.r.o., Dobrovítov 33, 286 01.
Případně využijte společnosti Zásilkovna a odešlete zásilku do Zboxu Zbýšov u Čáslavi, Zbýšov 87 s údaji Transmodal Equine s.r.o., 605086343, transmodalequine@gmail.com

Kupující je povinen při reklamaci zboží uvést, v čem konkrétně spatřuje vady reklamovaného výrobku nebo zboží, a to prostřednictvím emailové zprávy nebo psaného dokumentu, který k reklamovanému výrobku nebo zboží přiloží. Reklamační formulář Vám zašleme emailem .

V případě neoprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu jakýchkoli mu vzniklých nákladů. Výrobek nebo zboží takto neoprávněně reklamované bude po zamítnutí reklamace uskladněno a připraveno k převzetí prodávajícím na adrese. Převzetí Tohoto zboží si kupující a prodávající odsouhlasí předem prostřednictvím emailové zprávy. Po uplynutí 45 dní od oprávněného zamítnutí reklamace zašle prodávající kupujícímu na jeho náklady výrobek nebo zboží na adresu, kterou uvedl kupující při prvním převzetí zboží nebo výrobku, případně pak na jinou, kupujícím sdělenou adresu, a to formou dobírky.

bottom of page